FORANDRING AV SISTE DEL AV RV-7, LØYPE 9.

Skriver her siste del av opprinnelig beskrivelse: ……….følg stien nedenfor Storelvahallen og Storelva skole (på Nedre Storvollen) og fram til Storelvbakken. Så videre ny beskrivelse:

Kryss så over Storelvbakken og ta til venstre på gangvegen. KONTROLL NR. 3. på første gangfeltskilt i svingen når du tar til høyre inn i Borgensvingen. Fortsett videre fram i Borgensvingen som etter en stund skifter navn til Tangsprellvegen. Før Tangsprellvegen går du forbi Polarmåsen barnehage på høyre side og enda an barnehage noen meter lenger framme på samme side. Fortsett videre fram til Strandsneglvegen og ta til venstre opp bakken her. Gå videre her fram til Hummervegen hvor du tar til venstre og fortsetter rundt første sving mot høyre og igjen til høyre, og inn i Kamskjellvegen. I enden av denne veien tar du til venstre på gang/sykkelvei som har Nisevegen nede langs med gangstien. Gå fram til Niseveien Snuplass/busstopp. Fortsett rett fram på fortau langs Nisevegen. Ved busstopp tar du opp til venstre opp gangstien som er Ringselvegen som går paralellt med Nisevegen og forbi Selnes skole. Fortsett mot høyre i Kobbevegen og ned bakken og svingene helt ned til rundkjøringen på Rv.862/Eidvegen. Ta til venstre på fortauet her og du ser bensinstasjonen Best foran deg og du er i mål. Hipp hurra, hehe.